Posted in Lifestyle

กำลังใจ

ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา   เรารู้สึกว่า โลกส่งสถานการ์ยากๆมาพิสูจน์ใจเราตลอดทั้งอาทิตย์เลย

พยายามมีสติรู้ตัว  และใช้ชีวิตด้วยการมีสติ  แต่หลายครั้งก็หลุด  ก็เผลอใจร้อน  ก็เผลอโกรธ  ก็เผลอมีอัตตา   และแม้กระทั่ง  เผลอลืมรักษากำลังใจของตัวเองไว้   ซึ่งเรามองเห็นตัวเองชัดมาก   ว่าเมื่อไรที่เราไม่สามารถรักษากำลังใจตัวเองไว้ได้   การคิดและการตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่   มักไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร   และนั่นก็ทำให้เราใช้เวลานานขึ้น  การการทำให้สถานกาณ์รอบตัวดีขึ้น

แต่ข้อดีของเราข้อหนึ่งก็คือ  การพยายามตรวจสอบความรู้สึกของตัวเองอยู่เสมอ ว่าเราอยู่ในอารมณ์ไหน   เป็นบวกหรือเป็นลบ และก็พยายามดึงอารมณ์ตัวเองให้อยู่ในฝั่งบวกให้ได้มากที่สุด  นี่คงเป็นข้อดีที่ดีที่สุดที่เรามีในช่วงนี้   เพราะมันทำให้เรา พยายามหาทางออกที่ดีให้กับตัวเอง

สิ่งที่เราได้เรียนรู้ในช่วงนี้ก็คือ

1.การรู้จักผ่อนคลายบ้าง  เป็นการดูแลหัวใจและร่างกายตัวเองให้ไม่ตึงจนเกินไป   เพราะถ้าตึงเกินไป  มันมักจะขาดได้  ซึ่งอย่าปล่อยให้ถึงจุดนั้น

2.พิจารณาว่า  สิ่งไหนทำได้  สิ่งไหนทำไม่ได้  อะไรที่อยู่เหนือการควบคุมจงยอมรับ  อะไรที่ทำได้ จงทำให้ดีที่สุด  และไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมายังไง   ไม่ต้องเสียใจ เพราะทุกเหตุและผล  มันสร้างทางเลือกและผลลัพธ์ที่ดีเสมอ  มันอาจเป็นผลลัพธ์ระยะยาว  เป็นข้อดีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต   เพียงแต่เราอาจจะยังมองไม่เห็นแค่นั้นเอง

3.ในชีวิตคนเรา  มันจะมีช่วงหนัก และช่วงที่เบา  เป็นคลื่นหมุนวนไปอย่างนี้   มันเป็นอย่างนี้แหละ  เป็นทุกคน  เป็นธรรมดาของโลก  เพียงแต่แตกต่างสถานที่ และตัวละครในโลกใบนี้แค่นั้นเอง   แต่ความทุกข์ที่คนเราได้รับ  มันคงรู้สึกไม่ต่างกันเท่าไร

4.ความรัก  เป็นยาขนานที่ดีที่สุด  เป็นกำลังใจที่ดีที่สุด  ที่ทำให้เราผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆไปได้  ยิ่งความรักจากครอบครัว  เป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไข และสามารถเติมกำลังใจให้เราได้เสมอๆ

 

สุดท้าย  ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น  ไม่ว่าจะเหนื่อยหรือท้อแค่ไหน  ให้พยายามรักษากำลังใจไว้ คิดบวกไว้   แล้วสิ่งที่ดีๆจะเข้ามาเอง  ทางเลือกดีๆจะเข้ามาเอง  เราเพียงรักษากำลังใจตัวเองไว้  และมีความสุขกับสิ่งที่เรามีให้ได้มากที่สุดก็เพียงพอแล้ว

Author:

การออกไปเจอโลกข้างนอก ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆมากขึ้น แต่การได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเอง ทำให้เราเข้าใจโลกข้างในใจเรา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.