Posted in Lifestyle

อยู่ที่เราเลือกมอง

เคยได้ยินมาว่า  เพลงดีๆหลายเพลง  ถูกเขียนขึ้นมาจากความเจ็บปวด  ซึ่งเป็นแรงผลักดันอยู่ข้างหลัง บางถ้อยคำ บางประโยคที่สื่อสารออกมา มันอาจจะมาจากความเจ็บปวดในใจ  เหตุการณ์บางอย่าง  หรือคนบางคนอาจสร้างความเจ็บปวดให้แก่ใครบางคนได้อย่างมหาศาล  และนั่นเอง  ที่ทำให้เพลงบางเพลง กลอนบางบท  หรือบทความบางบทความ  สามารถสื่อสารไปถึง”หัวใจ”ของผู้ฟังหรือผู้อ่านได้อย่างลึกสุดหัวใจ

“อยู่ที่เราเลือกมอง”  มันคือทัศนคติในการมองโลกของคนเรา   หนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้น  สามารถสร้างความเจ็บปวดไปได้ตลอดชีวิต   หรือสามารถให้บทเรียนที่ดีที่สุดแก่เราได้ มันอยู่ที่ทัศนคติที่เราจะเลือกมองเองนะ เวลาที่เราเจอปัญหา   เราเลือกที่จะมองอะไร  ถ้าเรามองแต่ปัญหา  เราก็จะเสียเวลาที่จะมองหาทางออก เหมือนเวลาที่เราขับรถตกข้างทาง  ถ้าสายตาเรามองที่ถนน   มือเราก็จะทำงานอย่างอัตโนมัติ  เพื่อทำให้เราประคองรถขึ้นมาที่ถนนได้  สิ่งสำคัญ  คือตอนที่เหตุการณ์เกิดขึ้น  สายตาเรามองไปที่อะไร  เรามองไปที่ถนน เราก็มีโอกาสรอด   แต่ถ้าสายตาและใจเรามองไปที่ข้างทางพร้อมๆกับใจที่กลัวสุดขีด   แน่นอน  รถเราก็จะลงข้างทางอย่างไม่ต้องสงสัย

การเลือกมองเหตุการณ์ในชีวิตก็เหมือนกัน  เวลาที่เกิดปัญหา เราเลือกที่จะมองอะไร   เรามองปัญหา  เราก็จะจมอยู่กับปัญหา  เราพูด  เราบ่น  เราพูดย้ำกับตัวเอง  เราพูดย้ำกับคนอื่น  ปัญหามันก็จะยิ่งขยายใหญ่ขึ้น  สุดท้ายเราก็ใช้เวลานนานเกินไปที่จะออกจากปัญหานั้นได้   หรือบางคนก็หาทางออกไม่เจอเลยก็มี

เราอาจจะเป็นคนที่แปลกกว่าคนอื่น   เราไม่ได้บอกว่าเราดีกว่าคนอื่น   แต่เราคิดว่า การบ่นอยู่กับปัญหา  มาคอยตัดสินว่าคนนั้นไม่ดี  คนนี้ไม่เอาไหน มุมมองที่มองชีวิต เป็นมุมมองด้านลบ   เมื่อข้างในมันเป็นลบ  แล้วเราจะพูด และแสดงออกในสิ่งที่เป็นบวกได้อย่างไร

หลายครั้ง  เรารู้ตัวว่า  เราเบื่อกับการอยู่ใกล้คนคิดลบมากๆ   ถ้ามีโอกาส   เราจะอยู่ไกลที่สุดในองศาที่เราจะไม่ไปสัมผัสเค้าเลย   นั่นเป็นสิ่งที่เราเลือก ความคิดลบมันเป็นสิ่งที่แพร่ไปยังคนอื่นได้    ถ้าเราไม่สามารถสร้างพลังงานบวกให้คนรอบข้างได้  เราก็ไม่ควรจะไปใส่ความคิดลบให้คนอื่น

วันนี้  สิ่งที่เราได้เรียนรู้กับตัวเองก็คือ  ถ้าเราไม่สามารถเพิ่มพลังงานบวกให้คนอื่นได้   เราก็อย่าได้บ่น  หรือทำให้คนอื่นมีพลังงานลบเลย   ให้มีสติให้มากที่สุด  ทำในสิ่งที่ไม่เดือดร้อนตัวเองและคนอื่นก็พอแล้ว

ชีวิตมนุษย์  มันไม่ได้ยาวมากพอที่จะมานั่งเกลียดใคร   เราควรจะอยู่ให้ดีที่สุด  อยู่ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น  ความเกลียดไม่เคยทำให้อะไรดีขึ้น  ความเกลียด เป็นตัวทำลายความสัมพันธ์   เพราะฉะนั้น  เราควรจะใช้ชีวิตด้วยสติ  ให้อภัยได้ก็ให้อภัยเถอะ   ในตัวคนหนึ่งคน  มีทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดี อยู่ที่เราเลือกมองในสิ่งที่ดี  หรือสิ่งที่ไม่ดีในคนๆนั้น  นั่นต่างหากคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถเลือกได้ในชีวิตนี้

เลือกมองด้านดีของมนุษย์เถิด แล้วโลกจะน่าอยู่ขึ้นเยอะ

 

 

Author:

การออกไปเจอโลกข้างนอก ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆมากขึ้น แต่การได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเอง ทำให้เราเข้าใจโลกข้างในใจเรา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.