คนที่ทุกข์

“มีแต่คนที่ทุกข์เท่านั้น ที่พยายามทำให้คนอื่นทุกข์ด้วย

ไม่มีคนมีความสุขคนไหน ที่พยายามทำชีวิตคนอื่นให้ทุกข์หรอก”

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close