Posted in Lifestyle

สิ่งที่เราเจอ มันเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับจักรวาล

เมื่อเราเจอปัญหาอุปสรรคในชีวิต ช่วงชีวิตนั้น เราอาจรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่มาก จนบางทีเกินรับไหว

แต่เมื่อมองย้อนกลับไปที่ชีวิตที่ผ่านมา เราต่างผ่านปัญหาอุปสรรคมาตั้งมากมายเท่าไร เราผ่านสิ่งที่ใหญ่กว่านี้มาแล้ว และนี่ก็เป็นเพียงบททดสอบหนึ่งเท่านั้น วันหนึ่งมันจะกลายเป็นเรื่องเล่าที่น่าภูมิใจของเรา

เวลาเจอปัญหา ให้เรารู้ว่า เราเก่งมากขนาดไหน เราเคยผ่านเรื่องยากมาตั้งมากมาย และนี่ก็เป็นเพียงอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะผ่านมันไปอีกครั้ง

ยิ้มนะ

นับเรื่องดีๆในชีวิต

นับเรื่องดีๆที่เราประสบความสำเร็จ

Author:

การออกไปเจอโลกข้างนอก ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆมากขึ้น แต่การได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเอง ทำให้เราเข้าใจโลกข้างในใจเรา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.