การควบคุมอารมณ์ เป็นทักษะที่สำคัญในชีวิต

ไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะไหน เจ้านาย ลูกน้อง พ่อแม่ ลูก เพื่อน ลูกค้า คนขาย หรือคนรัก

หากเราปล่อยให้อารมณ์ ควบคุมเรา อุณภูมิของคำพูดและการกระทำจะทำให้สถานการณ์ยิ่งแย่ลง

ยอมรับว่า ไม่มีอะไรได้ดั่งใจเราทุกอย่าง
เวลาเราไม่เข้าใจกัน ให้พยายามใจเย็นและมองหาทางแก้ว่า ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น เราจะมีวิธีการพูดหรือแสดงออกยังไงให้สถานการณ์มันเบาลง
ไม่ใช่การใส่อารมณ์เท่าที่เราอยากใส่

มีสติให้มาก
การวัดความเป็นผู้ใหญ่ วัดกันที่ใครควบคุมอารมณ์ได้ดีกว่า เท่านั้นเอง

#อากาศร้อน อารมณ์อย่าร้อนตาม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close